ดูดวงไพ่พรหมญาณ ไพ่ที่สามารถทำนายได้ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิต 

ดูดวงไพ่พรหมญาณ

ไพ่ เครื่องมือในการดูดวงที่ไพ่แต่ละชนิดก็จะมีวิธีการดูที่แตกต่างกันออกไป อย่างเช่นการดูดวงไพ่พรหมญาณของไทยเรา ก็จะมีวิธีการดูที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน เนื่องจากเป็นไพ่ที่ต้องอาศัยการตีความหมายหลายขั้นตอนและต้องมีความชำนาญในระดับหนึ่ง แต่ถึงอย่างนั้นหลายคนก็ยังให้ความสนใจ เนื่องจากเป็นไพ่ที่สามารถใช้ดูดวงได้ตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตกันเลยทีเดียว วันนี้เราจึงจะพาทุกคนไปดูกันว่า ไพ่แต่ละใบในชุดเทพประจำฐานพยากรณ์มีความหมายว่าอย่างไร และจะสามารถตีความอย่างไรได้บ้าง ไปติดตามกันได้เลย

ติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจ เพิ่มเติมได้ที่นี่

อ่านบทความฉบับเต็มของไพ่พรหมญาณได้ที่ ไพ่พรหมญาณ

เปิดวิธีการดูดวงไพ่พรหมญาณชุดเทพประจำฐานพยากรณ์ใบที่ 1-12

ดูดวงไพ่พรหมญาณ

พระเพลิง

ไพ่ชุดเทพประจำฐานพยากรณ์เป็นหนึ่งในชุดไพ่ที่ต้องเรียนรู้หากต้องการดูดวงไพ่พรหมญาณได้อย่างแม่นยำ ซึ่งไพ่ใบแรกในชุดคือ พระเพลิง ซึ่งถือว่าเป็นเทวดาที่อยู่บนสวรรค์ เป็นดวงไฟในเทวโลก ในยามฝนตกจะกลายเป็นฟ้าผ่า ร่างกายเป็นสีแดง หากจับได้ไพ่ใบนี้เป็นการเตือนว่า ช่วงนี้ต้องใช้เหตุผลให้มากกว่าอารมณ์ จึงจะสามารถผ่านปัญหาไปได้ ต้องไม่ใจร้อนหรือบุ่มบ่ามตัดสินใจอะไรอย่างรวดเร็ว 

ดูดวงไพ่พรหมญาณ

พระแม่ปาราวตี

เป็นมเหสีของพระศิวะและพระมารดาของพระพิฆเนศ รูปที่อยู่บนหน้าไพ่นั้นแสดงถึงความอบอุ่น ความรัก และความห่วงใยที่มีให้ต่อลูกผู้เป็นที่รัก ดังนั้นเราจึงสามารถทำนายดวงได้ถึงความรักที่คุณจะได้รับจากคนใกล้ชิด ความห่วงใย หรือแม้แต่ความเมตตาจากผู้ใหญ่ อย่างเช่นเจ้านายหรือผู้ที่อาวุโสกว่า 

ดูดวงไพ่พรหมญาณ

พระขันธกุมาร

เป็นน้องชายของพระพิฆเนศ ยืนประทับอยู่บนดอกบัว มีพาหนะเป็นนกยูงปราณี หากคุณดูดวงไพ่พรหมญาณแล้วจับได้ไพ่ใบนี้ เป็นการบ่งบอกถึงคนที่มีพรสวรรค์ตั้งแต่ยังเด็ก สามารถจัดการกับปัญหาหรืออุปสรรคได้ด้วยทักษะส่วนตัว สามารถกระทำการให้สำเร็จลุล่วงได้ในที่สุด 

ดูดวงไพ่พรหมญาณ

พระพิรุณ

เป็นเทวดาที่คอยดูแลเรื่องอากาศ น้ำ และทะเล เป็นผู้ที่ชอบช่วยเหลือมนุษย์ ใจดีและมีศีลธรรม ประทับอยู่บนพระยาคชสาร สามารถทำนายอนาคตได้ถึงความสำเร็จในทุกด้าน การเป็นคนที่มีจิตใจโอบอ้อมอารี ชอบหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับผู้อื่น

ดูดวงไพ่พรหมญาณ

พระพรหมฤๅษี

เป็นฤๅษีที่บำเพ็ญตบะจนบารมีถึงขั้นสูงสุด ได้ไปเกิดเป็นพรหม นั่งอยู่บนบัลลังก์ ผิวกายเป็นสีขาวบริสุทธิ์ ท่าทางดูสงบและเยือกเย็น เชื่อว่าหากคุณจับได้ไพ่ใบนี้หมายถึงคุณกำลังจะได้รับความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ และยังบอกได้ถึงการปลีกวิเวกออกมาอยู่ตามลำพังเพื่อค้นหาสัจธรรมของชีวิตอีกด้วย 

ดูดวงไพ่พรหมญาณ

พระนางสุรัสวดี

เป็นพระมเหสีของพระพรหม จัดเป็นเทพของดนตรีและตัวอักษร เป็นผู้ที่ประทานความอุดมสมบูรณ์ให้กับพืชพันธุ์และสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย หากคุณดูดวงไพ่พรหมญาณแล้วจับได้ไพ่ใบนี้มีความหมายถึงผู้หญิงที่เต็มไปด้วยอำนาจบารมี เป็นที่ยกย่องและรักใคร่ของบุคคลทั่วไป 

ดูดวงไพ่พรหมญาณ

ท้าววิรุฬหก

เป็นเทวดาบนชั้นจาตุมหาราชิกาที่เต็มไปด้วยฤทธิ์เดช มีหน้าที่ในการปกครองกุมภัณฑ์ ช่วยปกป้องอันตรายจากทางทิศใต้ ประทับอยู่ในป่าหิมพานต์ ด้านหลังมีเสือลายพาดกลอนเฝ้าอยู่ใกล้ ๆ ไพ่ใบนี้สามารถบอกได้ว่า คุณกำลังมีดวงชะตาบริวารเบียดเบียน ดังนั้นหากต้องคัดเลือกคนเข้าทำงานหรือต้องมีลูกน้องจะต้องคัดเลือกให้ดี 

ดูดวงไพ่พรหมญาณ

พระอสุรินราหู

เป็นยักษ์ที่มีร่างกายท่อนบนเป็นอสูร ส่วนท่อนล่างเป็นพญานาค เนื้อกายสีดำเข้ม อาศัยอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำ สามารถบอกได้ถึงปัญหาที่กำลังจะเข้ามาแบบประเดประดัง หากต้องการให้ผ่านพ้นไปต้องตั้งสติให้ดี แล้วค่อย ๆ แก้ปัญหาไปทีละขั้นตอน

ดูดวงไพ่พรหมญาณ

พระเกตุมงคล

เป็นเทวดาที่ทำหน้าที่ในการคุ้มครองศาสนา ประทับอยู่บนพญานาคเหนือแหล่งน้ำ หากคุณดูดวงไพ่พรหมญาณแล้วจับได้ไพ่ใบนี้หมายถึงคุณกำลังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองจากอันตรายหรือผู้ไม่หวังดีอยู่ เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการปฏิบัติธรรม

ดูดวงไพ่พรหมญาณ

ท้าวเวสสุวรรณ

เป็นเทวดาในชั้นจาตุมหาราชิกาที่ทำหน้าที่ในการปกป้องอันตรายจากทางทิศเหนือ มีความหมายถึงการที่ต้องเผชิญกับการต่อสู้ด้วยแรงกายและแรงใจของตนเอง แต่สุดท้ายก็จะประสบความสำเร็จในที่สุด 

ดูดวงไพ่พรหมญาณ

พระพิฆเนศ ปางราชาโชค

เป็นเทพแห่งความสำเร็จและโชคลาภ ในมือถือขนมโมทกะ ตรีศูล และงาช้าง เบื้องหน้าเต็มไปด้วยเพชรนิลจินดาและทองคำ ดังนั้นความหมายไพ่จึงกล่าวถึงความอุดมสมบูรณ์ ความสุข และโชคลาภที่คุณกำลังจะได้รับ 

ดูดวงไพ่พรหมญาณ

พระราหู

เป็นยักษ์ที่ไล่กลืนพระอาทิตย์จนทำให้เกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาและสุริยุปราคา สามารถทำนายได้ถึงชีวิตที่ไม่มั่นคงและไม่แน่นอน ต้องแก้ไขปัญหาด้วยการใช้สติปัญญาในการไตร่ตรองจึงจะผ่านพ้นไปได้ 

ความสัมพันธ์ระหว่างรูปหน้าไพ่และคำทำนายในการดูดวงไพ่พรหมญาณ 

ดูดวงไพ่พรหมญาณ

การดูดวงไพ่พรหมญาณความจริงแล้วไม่ได้ต่างจากไพ่สำรับอื่นสักเท่าไหร่ เพราะไม่ว่าจะเป็นไพ่ป๊อก ไพ่ยิปซี หรือไพ่ออราเคิล รูปหน้าไพ่นั้นก็ไม่สามารถบ่งบอกได้ถึงความหมายที่แท้จริงแต่อย่างใด ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยการตีความและความเข้าใจในระดับหนึ่ง จึงจะสามารถทำนายออกมาได้อย่างแม่นยำ

อย่างเช่น ไพ่พระเพลิง ไพ่ใบแรกในชุดเทพประจำฐานพยากรณ์ พระเพลิง นั้นเป็นสัญลักษณ์ของความร้อนแรง แสงสว่าง ความระอุ ดังนั้นจึงสามารถตีความได้ว่า ผู้ที่เลือกได้ไพ่ใบนี้เป็นคนที่มีความใจร้อนหรือมักจะทำอะไรบุ่มบ่าม จนก่อให้เกิดปัญหาตามมาในภายหลังอยู่เสมอ

เราจึงจะทักคนที่เข้ารับการดูดวงว่า หากเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลานี้ให้พยายามใช้เหตุผลมากกว่าการใช้อารมณ์ในการตัดสินใจหรือการลงมือกระทำบางสิ่งบางอย่าง พยายามใจเย็นและไม่ใจร้อน ก็จะทำให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดี 

ดูดวงไพ่พรหมญาณ

ดังนั้นจะบอกว่าการดูดวงไพ่พรหมญาณเป็นสิ่งที่ยากก็คงจะพูดไม่ถูกเสียทีเดียวแต่อย่างใด เพราะถึงแม้ว่าหน้าไพ่จะเป็นรูปเทพเจ้าหรือตัวละครในวรรณคดีไทย แต่หากเรารู้เรื่องราวของพวกเขาหรือรู้ว่าพวกเขาเป็นใคร มีที่มาที่ไปอย่างไร ซึ่งก็จะช่วยให้เราสามารถตีความได้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิม ว่าไพ่ต้องการจะบอกอะไรให้กับเรา

สิ่งสำคัญของคนที่อยากจะดูดวงด้วยไพ่พรหมญาณให้ชำนาญ จึงต้องศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมและความเชื่อไทยในระดับที่มีความเข้าใจ หรืออย่างน้อยรู้ว่าตัวละครที่อยู่บนหน้าไพ่นั้นเป็นใคร ก็จะช่วยให้การดูดวงมีความแม่นยำมากขึ้นกว่าเดิมได้เป็นอย่างดี 

ติดตามเรื่องราวอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ Good Horo

Scroll to Top