ศาสตร์ตัวเลข หลักโหราศาสตร์ที่นิยมใช้ตั้งชื่อในไทย 

ศาสตร์ตัวเลข

ตัวเลขเป็นสิ่งที่วนเวียนอยู่ในชีวิตเราตั้งแต่เกิดจนถึงวันสุดท้ายของชีวิต ในแต่ละพื้นที่ก็จะมีการให้ความหมายของตัวเลขแตกต่างกันออกไป จนเกิดมาเป็นศาสตร์ตัวเลขที่ใช้กันในแต่ละสังคม อย่างเช่นในประเทศไทยของเรานั้น จะนิยมใช้ในการคำนวณเพื่อตั้งชื่อให้มีความเป็นสิริมงคล รวมไปถึงเบอร์โทรศัพท์ เลขที่บ้าน ทะเบียนรถกันเลยทีเดียว แต่ที่เราจะมาพูดถึงหลัก ๆ กันในวันนี้คือ ตัวเลขที่นิยมใช้สำหรับคำนวณเพื่อตั้งชื่อ ศาสตร์ตัวเลขเหล่านี้กำลังจะบอกอะไรเราบ้าง ไปดูกันเลย 

ติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจ เพิ่มเติมได้ที่นี่

ทำความรู้จักกับศาสตร์ตัวเลข สิ่งที่จะบอกว่าชื่อของคุณเป็นมงคลหรือไม่ 

ศาสตร์ตัวเลข

ศาสตร์ตัวเลข ในประเทศไทยนั้นนิยมใช้ในการตั้งชื่อเป็นอย่างมาก โดยกำหนดให้ตัวอักษรแต่ละตัวถูกแทนที่ด้วยตัวเลขต่าง ๆ และตัวเลขแต่ละตัวก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันออกไป เป็นเลขศาสตร์ที่ฟังดูเข้าใจได้ยากกว่าในสังคมอื่นสักเล็กน้อย

แต่ถึงอย่างนั้นมันก็ช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ชื่อได้ว่า ชื่อของตนเองมีความเป็นมงคลหรืออัปมงคล ควรปรับแก้ตรงไหนหรือต้องเปลี่ยนชื่อใหม่หรือไม่ โดยศาสตร์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจะมีอยู่ 2 แบบ ประกอบไปด้วย 

ทักษาปกรณ์ 

ศาสตร์ตัวเลข

เป็นศาสตร์ตัวเลขที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการใช้ตั้งชื่อมงคล โดยใช้โหราศาสตร์เป็นหลักในการทำนาย วิธีการคือจัดเรียงตัวอักษรเป็นกลุ่มก้อนโดยมีตัวเลขกำกับ ตัวเลขจะบ่งบอกถึงดาวอัฏฐเคราะห์ ที่มีความหมายดังนี้ 

 • บริวาร เป็นตัวเลขที่ส่งเสริมหรือแก้ไขเกี่ยวกับคนรอบตัวไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยา ลูกหลาน พ่อแม่พี่น้อง ญาติในครอบครัว เพื่อน ลูกน้อง คนในปกครอง รวมไปถึงสัตว์เลี้ยงด้วยเช่นเดียวกัน ให้ต่างฝ่ายต่างอุปถัมภ์ค้ำจุนซึ่งกันและกัน มีบารมี น่าเชื่อถือ 
 • อายุ เป็นตัวเลขที่ส่งเสริมหรือแก้ไขเกี่ยวกับอายุ สุขภาพ ความแข็งแรง ไม่มีความเครียด ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ กายใจเป็นสุข 
 • เดช เป็นตัวเลขที่ส่งเสริมหรือแก้ไขเกี่ยวกับเกียรติยศ บารมี อำนาจ และชื่อเสียง ให้คุณสามารถควบคุมคนใต้ปกครองได้ มีความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญ หนักแน่นและจริงจัง 
 • ศรี เป็นตัวเลขที่ส่งเสริมหรือแก้ไขเกี่ยวกับสินทรัพย์อย่างบ้าน อสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน โชคลาภ รวมไปถึงเสน่ห์ให้ผู้คนต่างรักใคร่เอ็นดู 
 • มูละ เป็นตัวเลขที่ส่งเสริมหรือแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ผลประโยชน์ รายได้ มรดก ช่วยเพิ่มความมั่นคง ทำกิจการหรือค้าขายมีกำไร ให้คุณประสบความสำเร็จในเรื่องทรัพย์สิน 
 • อุตสาหะ เป็นตัวเลขที่ส่งเสริมหรือแก้ไขเกี่ยวกับความขยัน ความพากเพียร ความมานะอุตสาหะ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค เพื่อให้เกิดผลสำเร็จ เป็นคนมีความรับผิดชอบ มีความคิดริเริ่ม มีแรงจูงใจในการลุกขึ้นมาประกอบอาชีพ 
 • มนตรี เป็นตัวเลขที่ส่งเสริมหรือแก้ไขเกี่ยวกับการอุปการะ การได้รับความอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่ เจ้านาย ครูบาอาจารย์ มีคนหยิบยื่นความช่วยเหลือมาให้ และยังช่วยเสริมในเรื่องหน้าที่การงาน การดำเนินชีวิต รวมไปถึงช่วยให้เราเป็นคนที่ใฝ่รู้อีกด้วย 
 • กาลกิณี เป็นตัวเลขที่บ่งบอกถึงความโชคร้ายและความอัปมงคล อุปสรรคปัญหาในชีวิต มีศัตรูคู่แข่งหรือคู่อาฆาต ชีวิตทำอะไรก็ติดขัดเสียหายไปหมด ทำให้ต้องเผชิญหน้ากับความเหน็ดเหนื่อยและไม่สมหวังอยู่เสมอ 

คนที่เกิดในแต่ละวัน ตัวเลขแต่ละตัวก็จะเป็นสัญลักษณ์ถึงอัฏฐเคราะห์แต่ละดวงที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นเวลาตั้งชื่อมันจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ที่เราต้องดูตัวเลขและตัวอักษรให้สอดคล้องกับวันที่เราเกิดตามศาสตร์ตัวเลข ชื่อของเราจึงจะมีความเป็นมงคลและปราศจากองค์ประกอบที่มีความเป็นกาลกิณี 

อายตนะ

ศาสตร์ตัวเลข

เป็นศาสตร์ตัวเลขการวิเคราะห์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการใช้ร่วมกับชื่อ โดยนำเอาตัวอักษรและสระมาจัดเป็นกลุ่มก้อน แต่ละกลุ่มจะมีตัวเลขกำกับเป็นของตนเอง เราชื่ออะไร ก็ไปดูว่ามีสระและตัวอักษรอะไรบ้าง แต่ละตัวมีตัวเลขกำกับว่าอย่างไร

หลังจากนั้นเอาตัวเลขที่ได้มาบวกรวมเข้าด้วยกัน ก็จะได้เป็นความหมายที่สามารถบ่งบอกได้ว่าชื่อของเรามีความเป็นสิริมงคลหรือไม่ เราเป็นคนที่มีพื้นฐานดวงเป็นอย่างไร และจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปในอนาคต ดังนั้นความหมายของตัวเลขในศาสตร์ตัวเลขดังกล่าวจึงสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน ประกอบไปด้วย 

 1. เลขกำกับตัวอักษรหรือสระ ตัวเลขที่กำกับตัวอักษรหรือสระที่เราใช้บวกกันเพื่อหาความหมายโดยรวม ล้วนแล้วแต่เป็นตัวเลขที่มีความหมายเป็นของตัวเองเช่นเดียวกัน แต่ละตัวเลขก็จะมีความหมายดีร้ายแตกต่างกันออกไป ไม่สามารถการันตีได้ว่าชื่อของเราที่มีสระและตัวอักษรเป็นตัวเลขที่มีความหมายดีทั้งหมด เมื่อนำเอามาบวกรวมกันแล้วจะได้เป็นความหมายที่ดีเหมือนกัน 
 2. ผลรวมตัวเลข เป็นการนำเอาตัวเลขกำกับตัวอักษรหรือสระมาบวกรวมกันตามชื่อหรือนามสกุลของเรา เป็นความหมายโดยรวมว่าชื่อของเราดีหรือไม่ดี โดยปกติแล้วเราจะยึดความหมายตัวเลขจากผลรวมมากกว่าตัวเลขกำกับ ดังนั้นเวลาอ่านคำทำนายเราจึงใช้ผลรวมตัวเลขในการวิเคราะห์และอ่านผลนั่นเอง 

ความหมายของเลข 0-10

ความหมายของเลข 11-20

ความหมายของเลข 21-30

ความหมายของเลข 31-40

ความหมายของเลข 41-50

ความหมายของเลข 51-60

ความหมายของเลข 61-70

ความหมายของเลข 71-80

ความหมายของเลข 81-90

ความหมายของเลข 91-100

รู้หรือไม่ ศาสตร์ตัวเลขไม่ได้มีแค่ในประเทศไทยเท่านั้น 

ศาสตร์ตัวเลข

ศาสตร์ตัวเลขฟังดูเป็นความเชื่อที่มีเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น แต่ทราบหรือไม่ว่าความจริงแล้วมันเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมมนุษย์ทุกสังคม ทุกชนชาติ ดังนั้นมันจึงไม่ได้มีเฉพาะในประเทศไทยเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ยังมีตัวเลขอีกมากมายที่ไปตรงกับสิ่งที่ผู้คนเชื่อในแต่ละพื้นที่ อย่างเช่น

 • เลข 4 ชาวจีนไม่ชอบเลขนี้สักเท่าไหร่ เนื่องจากมันเป็นคำพ้องเสียงกับคำว่าตายนั่นเอง ด้วยเหตุนี้ในประเทศจีนมันจึงนับว่าเป็นเลขอัปมงคลโดยเฉพาะกับผู้สูงอายุ เช่นเดียวกับในประเทศญี่ปุ่นที่ออกเสียงพ้องกับคำว่าตายเหมือนกัน ด้วยเหตุนี้ผู้คนจึงมักจะหลีกเลี่ยงตัวเลขดังกล่าวเพราะเชื่อว่ามีความเกี่ยวข้องกับความตายนั่นเอง 
 • เลข 6 หรือ เลข 666 มาพูดถึงฝั่งของชาวยุโรปหรือชาวคริสเตียนกันบ้าง ว่ากันว่าตัวเลขดังกล่าวเป็นเลขประจำตัวของซาตาน นอกจากนี้ในภาษาอังกฤษมันยังพ้องเสียงกับคำว่าป่วยอีกด้วย เป็นสัญลักษณ์ของอาถรรพ์ การออกนอกลู่นอกทาง ความผิดเพี้ยน ความแปลกประหลาด เช่นเดียวกับในฝั่งของชาวไทยที่มองว่ามันไม่เป็นมงคล เนื่องจากพ้องเสียงกับคำว่าหก ที่หมายถึงการตกหล่น การหกล้ม แต่ในฝั่งของชาวจีนมันกลับเป็นเลขมงคลเสียอย่างนั้น เพราะเป็นสัญลักษณ์แห่งความราบรื่นและสมหวัง 
 • เลข 13 ยิ่งเป็นวันศุกร์ 13 ยิ่งนับว่าโชคร้ายมากขึ้นกว่าเดิมไปอีก ประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์เป็นหลักมักจะไม่มีตัวเลขดังกล่าวอยู่ตามอาคารบ้านเรือน ไม่ว่าจะเป็นเลขที่บ้านหรือจำนวนชั้นบนตึกก็ตาม เพราะ 13 เป็นจำนวนของสาวกที่มารับประทานอาหารมื้อสุดท้ายกับพระเยซู เป็นวันที่อดัมกับอีฟกินแอปเปิลในสวนต้องห้าม ถึงขั้นที่มีโรคกลัวหมายเลขดังกล่าวขึ้นสมองทางการแพทย์เลยทีเดียว

ติดตามเรื่องราวอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ Good Horo

Scroll to Top